initiative11_feature

Правовий захист викривачів корупційних правопорушень

У статті обґрунтовується важливість правого захисту викривачів фактів корупції в Україні, розглядається позиція Ради Європи та Європейського Союзу із цієї проблеми, аналізується чинне національне законодавство й окремі положення Законпроекту “Про захист викривачів і розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам” No. 4038a звертається увага на діяльність громадських організацій в антикорупційній сфері
Правовий захист викривачів корупційних правопорушень

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *